ترانسمیتر فشار روزمونت Pressure Transmitter Rosemount  3051s

ترانسمیتر فشار روزمونت Rosemount 3051s :

ترانسمیتر فشار روزمونت Rosemount 3051s می تواند عملکرد خود را در 4 ناحیه حساس به بهترین شکل پیش ببرد . سری 3051S رزمونت ، اندازه گیری دقیق و مطمئنی را در هر زمان انجام می دهد . بنابراین می توانید تعداد تعمیر و خاموش شدن دستگاه را کاهش دهید . نوع اندازه گیری این دستگاه بصورت دیفرانسیل، گیج، مطلق، و فشار چندگانه می باشد . از ویژگی های شاخص ترانسمیتر فشار روزمونت Rosemount 3051s ماندگاری طولانی مدت این دستگاه و تشخیص پیشرفته با صدور گواهینامه ایمنی SIL 2/3 است