مزایاومعایب ترانسمیترهای سطح راداری

مزایای ترانسمیترهای سطح راداری

اين روش كه به نظر بهترين روش اندازه‌گيری ارتفاع سطح مي‌باشد اكثر مزايای روش اولتراسونيك را دارد.

1.دقت بالا

2.مناسب برای مخازن روبازوبسته

3.نصب بیرون ازمخزن

4.مخازن سیالات اسیدی وخطرناک

5.سیالات دارای کف وتئربولنسی سطح سیال

6.مناسب برای سیالات دارای گردوغبار وبخار

7.طول عمربالا به دلیل نداشتن قطعات مکانیکی

8.اندازه گرانولهایاذرات معلق درسیال وBuildupزیاد برروی probeتاثیرمحسوسی بردقت ندارد

9.تعمیرونگهداری آسان

معایب ترانسمیترهای راداری

1.قیمت بالا

2.درفشاربالا محدودیت دارد 

3.براي فواصل نزديك به آنتن به دليل سرعت بالای موج الكترومغناطيسي كه همان سرعت نور در محيط مورد نظر است باكاهش بازه زماني اندازه گيری،دستگاه با خطای بيشتری مواجه مي شود.