RIA45

 RIA45-A1A1

Approval:Non-hazardous area

Input; Output:1x Universal; 1x analog

Housing:Panel mounting, 48x96mm