دانسیته چقدر است؟

دانسیته چقدر است؟
حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، دانسیته مایعات در بسیاری از فرآیندها مانند صنایع غذایی یا صنایع شیمیایی اهمیت زیادی دارد. با دستگاه دانسیته متر ساخت شرکت آلمانی هاینریکس (زیر مجموعه گروه کوبولد آلمان) مدل DWF می توان به طور مداوم دانسیته مایعات -حتی مایعات 2 فازی را اندازه گیری و نظاره کرد.