اندازه گیری میزان مصرف سوخت در موتورهای دیزلی

اندازه گیری میزان مصرف سوخت در موتورهای دیزلی

فلومترهای چرخ دنده ای مدل DON ، برای اندازه گیری میزان مصرف سوخت در موتورهای دیزلی با استفاده از دو ورودی فلو و تنظیم "A-B" (تفاضل میزان فلوی ورودی به موتور دیزل یعنی "A” و میزان فلوی برگشتی از موتور دیزل یعنی "B”) مورد استفاده قرار میگیرد. برای این منظور، یک جفت فلومترمدلDON  با یک عدد نمایشگر دیجیتالی مدل ZOK-Z3 استفاده می گردد تا میزان خالص مصرف سوخت را نشان دهد. کاربرد این سیستم برای فراساحل هم میباشد، چراکه این سیستم اندازه گیری میزان مصرف سوخت، به طور موثری در موتورهای دیزلی کشتی ها و شناورهای کوچک نیز به اجرا درآمده است. مثلا در یک مورد، یک جفت فلومتر از جنس استنلس استیل ( مدلDON-215 برای فلوی تا 550 لیتر در ساعت برای هر فلومتر) و یک عدد نمایشگر دیجیتالی مدل ZOK-Z3 را برای هر موتور استفاده کردیم.
از آنجا که وجود فلومتر یا فیلتر(استرینر)در خط اصلی ممکن است اختلاف فشاربالایی را ایجاد کند که منجر به کاهشسوخت رسانی به موتورگردد، لذا یک شیر تخلیه فشار در لوله "بای پس" (لوله ی کنار گذر) برای جلوگیری ازاین امر استفاده می گردد. فشار ورودی بالا، شیر تخلیه فشار را باز میکند و این اطمینان را ایجاد می کند که یکمیزان ثابتی از سوخت وارد موتور دیزل شود. در برخی موارد،انتخاب گزینه "خروجی پالس" ممکن است به مشتری نیز پیشنهاد گردد.با نصب این سیستم، دریانوردان و ماهیگیران در حال حاضر قادر به نظارت بر میزان مصرف واقعی سوخت خود در هر لحظه هستند و طبق آن، سرعت کشتی را بهینه می کنند. به طور کلی، بازگشت سرمایه ظرف یک ماه امکانپذیر است.