RIA251

RIA251-A1

Approval:Non-hazardous area 

Housing:Panel mounting ,48x96x90mm